Prosjektering og rebranding

1

Prosjektering fra planlegging til ferdigstillelse

I prosjekter involveres vi i ulike faser. Det varierer med prosjekttype, størrelse, lokalisering og tempo. I noen tilfeller er vi med helt i planleggingsfasen, i andre tilfeller helt på tampen og ifm. ferdigstillelse. Men en stor fordel med måten vi jobber på er at vi kan ta full kontroll over den delen av prosjektet som omhandler våre fagdisipliner som skilting, merking, foliering etc. Felles er at våre dyktige medarbeidere tar seg også av prosjekteringsdelen av arbeidet.

Fra A-Å med riktig og god dokumentasjon

Vi utarbeider arbeidsplaner, arbeidstegninger, søknader og tillatelser, og sikrer at alt er iht. gjeldene lover, regler og god byggeskikk. Trengs det møter og avklaringer med ulike myndigheter og beslutningsorganer for å få alt på plass, så tar vi også denne.

Våre folk hjelper prosjektorganisasjonen og -ledelsen i å få alle brikkene på plass og at vår del av prosjektet går etter planen. Samtidig sikrer vi riktig og god dokumentasjon på det som skal gjøres og det som er gjort.

Større prosjekter handler om å ha kontroll, oversikt og kompetanse. Enten det er en messestand til en messe eller utstilling, skilt og profilering av et bygg eller et større kontor, eller i det hele tatt foreta et større arbeid på tvers av mange flater: Da skal du være trygg på at vi i Show Off står klare til å lose deg gjennom prosjektet fra A til Å. Hverken mer eller mindre.

En av våre spesialiteter er nemlig å være med og gjennomføre større prosjekter fra den første idéen til ferdigstillelse. Vi har unik kompetanse innen prosjektstyring, produksjon og gjennomføring innen en rekke ulike prosjekter: Messestands og utstillinger i Norge og utlandet, komplett branding av kontorbygg og kjøpesentre, og sørge for at hele bedriften ser lik ut på alle flater og alt materiell.

Spesielt det som har med å sette oss ned med deg, skape ideer og legge gode planer for gjennomføring er noe nye og gamle kunder setter pris på. Vi kan treffes uforpliktende over en kaffekopp i våre lokaler på Forus, midt mellom Sandnes og Stavanger, eller så avtaler vi tid og kommer ut til deg.

Spesialist på rebranding

I løpet av en bedrifts levetid, så kan det skje store strukturelle skifter. Det kan være nye eiere, nye satsinger, nytt navn eller ny profil. I mange av disse tilfellene så betyr det en omveltning i måten bedriften velger å profilere seg på. Dette kan være interne prosesser som tar lang tid, eller det kan skje raskt. Det betyr uansett i mange tilfeller at det visuelle uttrykket og måten det gjøres på i dag, skal fornyes og skiftes.

Da er vårt tips enkelt: Ta kontakt med oss tidlig i en slik fase. Vi er eksperter i hvordan få bedrifter vil å fremstå bra å riktig innenfor rebranding og fornying. Våre designere blir gjerne med i arbeidet med hvordan på best mulig måte bruke den nye profilen på en måte som gir maksimal synlighet og inntrykk.

Et slikt arbeid kan være ganske altomfattende. Det er skilting på bygg, utvendig og innvendig, profilartikler, bildekor, foliering, navneskilt og en hel rekke annet som må på plass. Og da er det viktig at du får fagfolkene i Show Off på banen.

Service og kvalitet i alle deler av prosjektleveransen

Vi lager skiltplaner, designforslag, planer for gjennomføring, innhenter godkjenninger fra kommune og naboer, monterer og setter opp alt som skal på plass. Og det at du velger oss som leverandør gjør at vi sørger for kvalitet og service i alle deler av prosjektleveransen.

Har du og din bedrift tanker om, eller er i prosessen med, å foreta et skifte eller en rebranding, så ta kontakt med våre spesialister.