Byggeplasskilt gir deg muligheten til å vise frem, vise at det er dere som er her og jobber. Skape en blest rundt ditt prosjekt, eller lokke folk til visning. Byggeplasskilt er perfekte til midlertidige perioder. Det kan promotere ditt prosjekt i 1år, for så og flyttes og omprofileres til neste prosjekt. Vi benytter oss kun av kvalitetmaterialer for alle slags forhold, men anbefaler at skiltet blir sjekket hver 6.mnd for slitasje i vind og vær. Dette kan løses med en enkel service avtale for lange utplasseringer.

Slike skilt kan lages i alle størrelser, vi anbefaler deg å ta kontakt dersom du ønsker å utforske mulighetene.